Winter lesgeef reglement

We hebben 26 weken, 4 vallen af voor vakantie. We garanderen 15 weken. We hebben nieuwe banen, gebleken is dat de banen binnen half uur droog zijn na een flinke hoos bui. (inhaal momenten zouden, indien nodig op de zaterdag en zondag plaats vinden)

Winter Lesgeef reglement

 • Een trainingsuur duurt 50 minuten een half uur 25 minuten.
 • In het winterseizoen wordt 15 weken lesgegeven (een training per week).
 • De trainingen worden gegeven op vooraf, vast afgesproken tijdstip.
 • Opgave voor training alleen via inschrijfformulier op de website (www.dijor.nl).
 • Trainingen die door eigen toedoen worden gemist, kunnen niet worden ingehaald. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.
 • De tennisleraar of tennisvereniging de Rading is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 • Alle informatie betreffende lesduur, tijd en tarieven is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. wij behouden het recht om deze fouten te corrigeren en zullen de cursisten hiervan op de hoogte brengen.
 • De wintertraining vind plaats van oktober tot en met maart. U ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang van uw eerste training en mail van de tijden.
 • Tijdens de schoolvakanties (basisschool) worden er geen trainingen gegeven.
 • De leraar heeft de mogelijkheid om de trainingen te verdelen over het winterseizoen.
 • Bij verhindering van de trainer ontvangt met een mailtje, smsje of telefoontje, deze trainingen worden ingehaald.
 • Een ieder dient zich bij verzuim van een training af te melden.Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden heeft u geen recht om deze training in te halen.
 • In geval van blessures, langdurig ziek, etc kan alleen teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door iemand anders wordt ingenomen.
 • Betaling dient 30 dagen na ontvangst van factuur te zijn voldaan. Deze wordt per mail verzonden.
 • Bij verhindering trainer is deze gemachtigd een vervanger te regelen.
 • Indien het nodig is kunnen alleen in overleg met de trainer de lessen worden overgedragen.
 • Alle cursisten verklaren zich akkoord met het feit dat het deelnemen aan de trainingen geheel en uitsluitend voor eigen risico geschiedt.
 • Alle schade (waaronder eveneens inbegrepen immateriële schade) ontstaan als gevold van of in verbande met de tennistrainingen zijn voor rekening van de cursist.
Berry & Jordi
dijoR tennis for fun