Zomer Lesgeef reglement

 • In het zomerseizoen wordt 15 weken lesgegeven (een training per week).
 • Een trainingsuur duurt 50 minuten een half uur 25 minuten.
 • De trainingen worden gegeven op vooraf, vast afgesproken tijdstip.
 • Opgave voor training alleen via inschrijfformulier op de website (www.dijor.nl).
 • Trainingen die door eigen toedoen worden gemist, kunnen niet worden ingehaald. er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.
 • Indien door externe omstandigheden (bijv. het weer) door de trainer wordt bepaald dat er geen training wordt gegeven, dan geld voor de senioren training dat de eerste training voor rekening van de cursist is, de tweede wordt ingehaald, de derde is voor rekening van de cursist en de vierde wordt ingehaald, met een maximum van 2 inhaal trainingen.
 • Als geplande inhaaltrainingen door weersomstandigheden niet doorgaan, worden deze niet ingehaald.
 • De tennisleraar of tennisvereniging de Rading is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 • Alle informatie betreffende lesduur, tijd en tarieven is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. wij behouden het recht om deze fouten te corrigeren en zullen de cursisten hiervan op de hoogte brengen.
 • De zomertraining vind plaats van april tot en met eind september.U ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang van uw eerste training en mail van de tijden.
 • Tijdens de schoolvakanties (basisschool) worden er geen trainingen gegeven.
 • De leraar heeft de mogelijkheid om de trainingen te verdelen over het zomerseizoen.
 • Bij verhindering van de trainer ontvangt met een mailtje, smsje of telefoontje, deze trainingen worden ingehaald.
 • Een ieder dient zich bij verzuim van een training af te melden.Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden heeft u geen recht om deze training in te halen.
 • In geval van blessures, langdurig ziek, etc kan alleen teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door iemand anders wordt ingenomen.
 • Betaling dient 30 dagen na ontvangst van factuur te zijn voldaan. Deze wordt per mail verzonden.
 • Bij verhindering trainer is deze gemachtigd een vervanger te regelen.
 • Indien het nodig is kunnen alleen in overleg met de trainer de lessen worden overgedragen.
 • Alle cursisten verklaren zich akkoord met het feit dat het deelnemen aan de trainingen geheel en uitsluitend voor eigen risico geschiedt.
 • Alle schade (waaronder eveneens inbegrepen immateriele schade) ontstaan als gevold van of in verbande met de tennistrainingen zijn voor rekening van de cursist.

Berry
dijoR tennis for fun