Tennis/Padel lesgeef reglement

We garanderen elk seizoen 16 Lesuren. We hebben redelijk nieuwe tennisbanen, gebleken is dat de banen binnen 45/60 minuten droog zijn na een flinke hoosbui. (inhaalmomenten zouden, indien nodig, op de zaterdag en zondag plaatsvinden)

Les reglement

 • Een trainingsuur duurt 50 minuten en een training van een half uur duurt 25 minuten.
 • In het seizoen worden 16 lesuren gegeven (een training per week).
 • De trainingen worden gegeven op vooraf afgesproken tijdstip.
 • Opgeven voor training kan alleen via de inschrijfformulieren op de website.
 • Trainingen die door eigen toedoen worden gemist, kunnen niet worden ingehaald. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd in overleg met de trainer en overige leerlingen.
 • De tennisleraar of tennisvereniging de Rading is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 • Alle informatie betreffende lesduur, tijd en tarieven is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. wij behouden het recht om deze fouten te corrigeren en zullen de cursisten hiervan op de hoogte brengen.
 • De wintertraining vindt plaats van oktober tot en met maart en de zomertraining vindt plaats van april tot en met september. U ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang van uw eerste training en mail met de tijden.
 • Tijdens de schoolvakanties (basisschool) worden er geen trainingen gegeven.
 • De trainer heeft de mogelijkheid om de trainingen te verdelen over het winterseizoen.
 • Bij verhindering van de trainer ontvangt u een mailtje, smsje of telefoontje, deze trainingen worden ingehaald.
 • In geval van blessures, langdurig ziek, etc kan alleen teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door iemand anders wordt ingenomen.
 • Betaling dient 30 dagen na ontvangst van factuur te zijn voldaan. Deze wordt per mail of tikkie verzonden.
 • Indien het nodig is, kunnen alleen in overleg met de trainer de lessen worden overgedragen.
 • Alle cursisten verklaren zich akkoord met het feit dat het deelnemen aan de trainingen geheel en uitsluitend voor eigen risico geschiedt.
 • Alle schade (waaronder eveneens inbegrepen immateriële schade) ontstaan als gevolg van of in verband met de tennistrainingen zijn voor rekening van de cursist.

Berry & Jordi

dijoR tennis for fun