Padel lesgeef reglement

We garanderen elk seizoen 15 Lesuren. We hebben nieuwe banen, gebleken is dat de banen binnen half uur droog zijn na een flinke hoos bui. (inhaal momenten zouden, indien nodig, op de zaterdag en zondag plaats vinden)

Les reglement

 • Een trainingsuur duurt 50 minuten en een training van een half uur duurt 25 minuten.
 • In het seizoen worden 15 lesuren gegeven (een training per week).
 • De trainingen worden gegeven op vooraf afgesproken tijdstip.
 • Opgeven voor training kan alleen via inschrijfformulier via de website.
 • Trainingen die door eigen toedoen worden gemist, kunnen niet worden ingehaald. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd in overleg met de trainer en overige leerlingen.
 • De tennisleraar of tennisvereniging de Rading is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 • Alle informatie betreffende lesduur, tijd en tarieven is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. wij behouden het recht om deze fouten te corrigeren en zullen de cursisten hiervan op de hoogte brengen.
 • De wintertraining vindt plaats van oktober tot en met maart en de Zomertraining vindt plaats van april tot en met september. U ontvangt minimaal 3 dagen voor aanvang van uw eerste training en mail met de tijden.
 • Tijdens de schoolvakanties (basisschool) worden er geen trainingen gegeven.
 • De trainer heeft de mogelijkheid om de trainingen te verdelen over het winterseizoen.
 • Bij verhindering van de trainer ontvangt u een mailtje, smsje of telefoontje, deze trainingen worden ingehaald.
 • In geval van blessures, langdurig ziek, etc kan alleen teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door iemand anders wordt ingenomen.
 • Betaling dient 30 dagen na ontvangst van factuur te zijn voldaan. Deze wordt per mail verzonden.
 • Indien het nodig is kunnen alleen in overleg met de trainer de lessen worden overgedragen.
 • Alle cursisten verklaren zich akkoord met het feit dat het deelnemen aan de trainingen geheel en uitsluitend voor eigen risico geschiedt.
 • Alle schade (waaronder eveneens inbegrepen immateriële schade) ontstaan als gevold van of in verbande met de tennistrainingen zijn voor rekening van de cursist.
 •               Jordi is in dienst bij Tennis/Padelschool Heinerman. Het seizoen duurt 15 lesweken, mocht dit vroegtijdig klaar zijn, is het mogelijk om te verlengen tot de winter. Mochten er lessen uitvallen, wordt dit aan het einde van het seizoen
 •                 ingehaald. Indien jullie als groep niet dienen te verlengen, dan mag de trainer die uren vrijgeven voor losse lessen.

Berry & Jordi

dijoR tennis for fun